Maree AB

Maree

Nordanskogs Äldreboende

Vårt förslag i en arkitekttävling för ett äldreboende i Nordanskog, Norrköping. Huvudidén är att skapa ett inbjudande objekt med trevlig atmosfär och natur. Trots alla nödvändiga funktionskrav som ska till för äldreboende så vill vi att byggnaden i första hand ska uppfattas som ett bra boende för de äldre utan att uppfattas som en arbetsplats. Även omgivande landskap skall återspegla grönska och omgivningen hos ett trevligt familjehus.