Maree AB

Maree
Tillgänglighet

Vår tillgänglighetssakkunniga tjänst är inriktad på att göra byggnader och utrymmen fullt tillgängliga för alla, och vi går långt utöver att bara följa lagar och regler. Vi har en djup förståelse för tillgänglighetskrav och riktlinjer, och vår insats börjar redan i de tidiga skeden av projektet. Vi uppmuntrar våra kunder att involvera våra tillgänglighetskonsulter i planeringsprocessen för att tidigt identifiera eventuella hinder och bidra till att skapa en bättre slutprodukt.

Vårt engagemang sträcker sig även till inspektion av befintliga byggnader där vi noggrant utvärderar deras nuvarande tillgänglighet och föreslår åtgärder för att förbättra den. Vår målsättning är att skapa inkluderande och hållbara miljöer som gynnar alla användare.

Vi arbetar ständigt för att ta bort hinder och förbättra tillgängligheten i byggnader och utrymmen, med särskilt fokus på att integrera hållbara och miljövänliga lösningar. Genom att inkludera alla medborgare, oavsett funktionsnedsättning, bidrar vi inte bara till en mer rättvis samhällelig struktur utan även till en mer hållbar framtid. Vår strävan är att göra tillgänglighet och inkludering till en integrerad del av alla projekt vi arbetar med, och vi är övertygade om att detta är nyckeln till en mer medveten och hållbar byggbransch.

Kontaktperson
Kristina Daoud

Kristina Daoud

Arkitekt, Certifierad sakkunnig tillgänglighet

08-501 196 93

kristina@maree.se