Maree AB

Maree
Dagsljus

Vi är medvetna om den fantastiska potentialen i naturligt ljus och hur det kan bidra till både ökat välmående och energieffektivitet i byggnader. Vår dagsljustjänst är utformad för att dra full nytta av detta potentiella ljus i dina projekt, vilket inte bara förbättrar komforten utan även minskar energikostnaderna.

Våra dagsljusspecialister är arkitekter med expertis inom både arkitektur och dagsljus. Den breda kompetensen möjliggör en helhetsorienterad syn på projekten och en stark inriktning på att hitta lösningar. Vi är alltid lösningsorienterade och strävar efter att skapa de mest optimerade lösningarna för ditt projekt.

Vi utför noggranna dagsljussimuleringar för att exakt bedöma hur dagsljuset kommer att påverka dina utrymmen. Genom att utnyttja en av de mest hållbara belysningskällorna – solen – minskar vi behovet av konstgjord belysning och skapar en energieffektiv inomhusmiljö. Genom att finjustera fönsterplacering och designelement kan vi maximera fördelarna med dagsljus, samtidigt som vi minimerar energiförbrukningen och miljöpåverkan. Vi strävar efter att skapa ljusa och hälsosamma inomhusmiljöer som är både energieffektiva och miljövänliga.

Kontaktperson
Sara Lukic

Sara Lukic

Arkitekt, dagsljusspecialist

sara@maree.se