Maree AB

Maree

Cityhuset i Bålsta

Nybyggnation av flerbostadshus i centrala Bålsta, Håbo kommun.
Byggnaden inrymmer lägenheter i varierande storlek och utsmyckas med en väl utmärkande och dynamisk träfasad och takgestaltning. Fasaden utgörs av behandlad träpanel i naturliga kulörer.

Byggherre: Invict Properties AB
Status: Pågående projektering