Kv. Björkeby, Järfälla Kommun

June 25, 2019 4:18 pm Published by

Sedan hösten 2018 har vi arbetat med att utveckla ett nytt bostadskvarter i Skälby, Järfälla kommun. projektet omfattar 2 byggnadskroppar som tillsammans utgör 80st studentlägenheter och kommersiella lokaler. Byggnaderna planeras att byggas helt i trä, både stommen & exteriören, och placeras längs Skälbyvägen och Almvägen och skapar därmed en tyst innergård för boenden. Detaljplanen går ut på samråd i höst.

Tags:

Categorised in:

This post was written by Admin

Comments are closed here.