Studio:

Maree Design & projektbyrå är ett ungt och innovativt företag som trotsar en annars konservativ bransch. Genom att inneha både arkitekter och konstruktörer, de två mest
centrala kompetenserna i projekteringsfasen, inom samma företag kan
projekteringen effektiviseras. Kreativitet, funktionalitet, kvalitetssäkring och effektivisering är
nyckelord som vi på Maree ständigt har i åtanke och strävar att jobbar efter.

Gestaltning med fokus på funktionell estetik och produktionseffektivitet!

De senaste årens marknadssituation med rekordhöga markpriser, införande av investeringsstöd, ökade amorteringskrav etc. kräver en större förståelse för byggnadsekonomin både inom nationell- och regionalnivå. Istället för att negligera dessa förändringar har vi istället anpassat oss till nuvarande situation, vilket har utvecklat ett arkitektoniskt marknadsperspektiv. Efter ett flertal framgångsrika bostadsutvecklingsprojekt har vi byggt upp en expertis för att maximera projektvärdena, oavsett om projektet avser bostadsrätter eller hyresrätter, utan att tappa fokus på de arkitektoniska, estetiska och funktionella parametrarna.

Maree är er kompletta generalkonsult. Vi har ett gediget samarbetande nätverk inom teknikdisciplinerna V, VS, EL, Energi, Fukt, Dagsljus, Brand, Akustik, Projektledning, Tillgänglighet, KA och Besiktning. Inom bolagskoncernen återfinnes även systerbolaget BIM Analys AB och byggprojektportalen Byggnod. Utöver traditionell projektering utför vi även försäljningsmaterial för era fastighetsprojekt som bl.a. fotorealistiska 3D-renderingar och bofaktablad.

Team:

 • Ali M

  Uppdragsansvarig arkitekt & konstruktör

  Ali@maree.se

 • Kristina D

  Uppdragsansvarig arkitekt

  Kristina@maree.se

 • Aleksandra A

  Arkitekt

  Aleksandra@maree.se

 • Sara K

  Arkitekt & BIM Ansvarig

  Sara@maree.se

 • Tijana M

  Inredningsarkitekt

  Tijana@maree.se

 • Natasa F

  Arkitekt

  Natasa@maree.se

 • Vladimir K

  Konstruktör

  Vladimir@maree.se

 • Jakob B

  Uppdragsansvarig Konstruktör (samarbetspartner)

  Jakob@maree.se

 • Lena B

  Arkitekt

  Lena@maree.se

 • Dusan M

  Arkitekt

  Dusan@maree.se

Kontakt:

 • Maree Design & Projektbyrå AB


  Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm

  info@maree.se | 070 215 33 46