Studio:

Maree Design & projektbyrå är en ung och innovativ arkitektur- & konstruktionsbyrå som trotsar en annars konservativ bransch. Genom att inneha både arkitekter och konstruktörer, de två mest centrala kompetenserna i projekteringsfasen, inom samma företag kan projekteringen effektiviseras. Kreativitet, funktionalitet, kvalitetssäkring och effektivisering är nyckelord som vi på Maree ständigt har i åtanke och strävar att jobbar efter.

Gestaltning med fokus på funktionell estetik och produktionseffektivitet!

De senaste årens marknadssituation med rekordhöga markpriser, införande av investeringsstöd, ökade amorteringskrav etc. kräver en större förståelse för byggnadsekonomin både inom nationell- och regionalnivå. Istället för att negligera dessa förändringar har vi istället anpassat oss till nuvarande situation, vilket har utvecklat ett arkitektoniskt marknadsperspektiv. Efter ett flertal framgångsrika bostadsutvecklingsprojekt har vi byggt upp en expertis för att maximera projektvärdena, oavsett om projektet avser bostadsrätter eller hyresrätter, utan att tappa fokus på de arkitektoniska, estetiska och funktionella parametrarna.

Maree är er kompletta generalkonsult. Vi har ett gediget samarbetande nätverk inom teknikdisciplinerna V, VS, EL, Energi, Fukt, Dagsljus, Brand, Akustik, Projektledning, Tillgänglighet, KA och Besiktning. Utöver traditionell projektering utför vi även försäljningsmaterial för era fastighetsprojekt som bl.a. fotorealistiska 3D-renderingar och bofaktablad.

Team:

 • Ali M

  Uppdragsansvarig arkitekt & konstruktör

  Ali@maree.se

 • Kristina D

  Uppdragsansvarig arkitekt, Certifierad sakkunnig tillgänglighet

  Kristina@maree.se

 • Vladimir K

  Uppdragsansvarig Konstruktör, Diplomerad trähuskonstruktör

  Vladimir@maree.se

 • Jakob B

  Uppdragsansvarig Konstruktör (samarbetspartner)

  Jakob@maree.se

 • Sara K

  Arkitekt & BIM Ansvarig

  Sara@maree.se

 • Aleksandra A

  Arkitekt, Mindful arkitektur

  Aleksandra@maree.se

 • Olivera M

  Konstruktör

  Olivera@maree.se

 • Natasa F

  Arkitekt

  Natasa@maree.se

 • Lena B

  Arkitekt

  Lena@maree.se

 • Dusan M

  Arkitekt

  Dusan@maree.se

 • Ilija K

  Konstruktör

  ilija@maree.se

 • Lazar T

  Konstruktör

  Lazar@maree.se

Kontakt:

 • Maree Design & Projektbyrå AB


  Hammarbybacken 27, 120 32 Stockholm

  info@maree.se