Examensarbete murverkskonstruktioner

February 26, 2019 4:22 am Published by

Under våren har KTH studenterna Viktor Carlsson och Enok Rosin, med Ali Alatabi som handledare från BAK Stockholm Hongkong, studerat och gjort en analys om äldre murverkskonstruktioner. Det råder bostadsbrist i hela landet och förtätning av Sveriges storstadskärnor är mer aktuellt än någonsin. De vanligaste åtgärderna vid förtätning av stadskärnorna är att bygga om eller bygga på sekelskifteshus. Ändå råder det stor kompetensbrist i hur äldre murverkskonstruktioner ska tas hänsyn till.

Categorised in:

This post was written by Admin

Comments are closed here.