Dagsljusberäkningar

February 26, 2019 3:32 am Published by

BAK Stockholm Hongkong kan nu utföra dagsljusstudier för att uppfylla gällande lagkrav, BBR & AFS, men även etablerade miljöcertifieringssystem såsom Miljöbyggnad. För beräkningen använder vi Radiance som är den mest avancerade programvaran för ljusberäkning och medför en väldigt hög precision och flexibilitet jämfört med andra enklare programvaror. Vi utför dels enklare förstudier och kompletta beräkningar för certifiering men kan även vid behov bistå med åtgärdsförslag och optimeringsberäkningar för att förbättra dagsljuset i er byggnad.

Categorised in:

This post was written by Admin

Comments are closed here.