2019

Timrarö bergstopp

  • Byggherre: Maree
  • Arkitekt: Maree
  • Konstruktör: Maree
  • Status: Bygglov godkänt, pågående byggnation
  • Category: Residental

Lyxigt och unikt fritidshus på ett av Stockholmsskärgårds populäraste skärgårdsö, Stora Timrarön.

Genom att rita och konstruera ett projekt i egen regi har vi givits erfarenheten av att agera byggherre. Istället för att lägga fokus på att skapa ett industriellt vinstdrivande projekt har våra arkitekter och konstruktörer fått fria händer att experimentera och skapa ett unikt och arkitektoniskt utmanade projekt som anpassats till de naturliga förutsättningarna. Den kuperande terrängen med en höjddifferens på mer än 20m inom samma fastighet medför stora utmaningar. Huvudbyggnaden och gästhuset placeras noggrant för att inte förvränga den befintliga terrängen och byggs med plintstödsystem på toppen av berget - vilket också kommer att optimera havsutsikten. Byggmaterial och färger har valts noggrant för att passa de speciella omgivningarna.