Fiskeby

Nybyggnation av flerbostadshus i Fiskeby, Norrköpings kommun. Byggnaden omfattas totalt av 120 lägenheter i hyresrättsform.

Status: Projektering
Byggherre: Livi Fastigheter AB