Björkeby

Nybyggnation av studentbostäder längs Skälbyvägen i Järfälla kommun. Projektet omfattar 73st lägenheter i två byggnadskroppar som tillsammans omsluter en skyddad- och stor innergård.
Stor fokus har lagts på att eftersträva en enkel och småskalig arkitektur som smälter in i omkringliggande villakvarter.

Byggherre: KTI fastigheter och Holding AB