Tävling Åsen kv. S och R

Under hösten 2020 deltog vi i markanvisningstävlingen för exploatering av flerbostadshus i kv. Åsen i Jönköping.

Status: 2a placering i tävlingen.