04.07.2019

Welcome Tijana!

We welcome yet another talented architect to our team!
Tijana have 5 years of experience from a whide range of commercial and residential projects.

In 2017 Tijana won an architectural contest for her contribution to Novi Sads preparations for 2021, when Novi Sad will become European Capital of Culture!
You can download and the winning contribution on the news feed here.

Follow us:

Instagram LinkedIn

25.06.2019

Ny i teamet

Vi välkomnar Marko Ilic som joinar vårt team av konstruktörer. Marko är civilingenjör med erfarenhet av dels projektering, men även av produktion som platschef. Erfarenheten som platschef gör att vi kan förbättra och effektivisera vårt perspektiv under projekteringsfasen. Marko har bl.a. arbetat med betongkonstruktioner för större bostads- och kommersiella projekt.

Follow us:

Instagram LinkedIn

VOB Näsby slottspark

I början på 2019 påbörjades bygghandlingsprojekteringen för nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Näsby Slottspark åt Skanska som är TE. Stockholm Hongkongs projekterar grund- och takkonstruktioner samt är projektets huvudkonstruktörer. Projekteringen närmar sig slutfasen och markarbeten påbörjades under senvåren. 

Follow us:

Instagram LinkedIn

Kv. Björkeby, Järfälla Kommun

Sedan hösten 2018 har vi arbetat med att utveckla ett nytt bostadskvarter i Skälby, Järfälla kommun. projektet omfattar 2 byggnadskroppar som tillsammans utgör 80st studentlägenheter och kommersiella lokaler. Byggnaderna planeras att byggas helt i trä, både stommen & exteriören, och placeras längs Skälbyvägen och Almvägen och skapar därmed en tyst innergård för boenden. Detaljplanen går ut på samråd i höst.

Follow us:

Instagram LinkedIn

24.06.2019

Stockholm Hongkong har fått en ny identitet!

BAK Stockholm Hongkong firade 3 år vid nyårsskiftet och har därmed skapat en ny identitet. Den svartvita loggan har förnyats och vi har lanserat en ny hemsida. 

Follow us:

Instagram LinkedIn

26.02.2019

Examensarbete murverkskonstruktioner

Under våren har KTH studenterna Viktor Carlsson och Enok Rosin, med Ali Alatabi som handledare från BAK Stockholm Hongkong, studerat och gjort en analys om äldre murverkskonstruktioner. Det råder bostadsbrist i hela landet och förtätning av Sveriges storstadskärnor är mer aktuellt än någonsin. De vanligaste åtgärderna vid förtätning av stadskärnorna är att bygga om eller bygga på sekelskifteshus. Ändå råder det stor kompetensbrist i hur äldre murverkskonstruktioner ska tas hänsyn till.

Follow us:

Instagram LinkedIn

Dagsljusberäkningar

BAK Stockholm Hongkong kan nu utföra dagsljusstudier för att uppfylla gällande lagkrav, BBR & AFS, men även etablerade miljöcertifieringssystem såsom Miljöbyggnad. För beräkningen använder vi Radiance som är den mest avancerade programvaran för ljusberäkning och medför en väldigt hög precision och flexibilitet jämfört med andra enklare programvaror. Vi utför dels enklare förstudier och kompletta beräkningar för certifiering men kan även vid behov bistå med åtgärdsförslag och optimeringsberäkningar för att förbättra dagsljuset i er byggnad.

Follow us:

Instagram LinkedIn