Arkitektbyrå Stockholm

Letar du efter en arkitektbyrå i Stockholm?

Då har du hamnat rätt. Stockholm Hongkong AB är en modern arkitektbyrå, med kompetens inom både konstruktion och arkitektur, vilket ger oss precis rätt kompetens för att lösa avancerade problem inom arkitektur. I vår portfolio kan du hitta exempel på tidigare projekt, och få en känsla för hur vi arbetar.

Vi är flera arkitekter och konstruktörer i Stockholm, som alla bidrar med sin specifika kompetens och gör att vi kan hitta unika lösningar för varje projekt vi åtar oss. Bra arkitektur och konstruktion kräver ofta smarta och komplexa lösningar, som tar hänsyn till en rad olika faktorer, däribland estetik, hållbarhet och ekonomi. Vi har precis rätt kompetens för att lösa just den typen av problem.

Några anledningar att välja Stockholm Hongkong som din arkitektbyrå

  • Kompetens inom både konstruktion och arkitektur
  • Väl utvecklat byggekonomiskt tänk
  • Internationell byrå med lokal spetskompetens
  • Unik approach till varje projekt
  • Miljövänliga lösningar

Arkitekter med fokus på hållbarhet och miljö

Våra arkitekter strävar efter att varje projekt ska medföra en hållbar och hälsosam vardag för människor i Stockholm. Det gör vi genom att lägga stort fokus på miljöns utformning, materialval, inomhusklimat, ljusförhållanden och funktion.

Våra lösningar baseras därför på ett modernt och väl utvecklat miljötänk. Kortfattat handlar det om att ta hänsyn till hur byggnaden fungerar i sin lokala miljö och vilket avtryck den gör på omgivningen. Denna förståelse behöver finnas redan på planeringsstadiet hos en arkitektbyrå i en storstad som Stockholm. Dessutom är långsiktig tålighet hos byggnaderna viktigt för att skapa så lite slitage på miljön som möjligt.

Vår historia

2015 var startskottet för Stockholm Hongkong  AB då nuvarande delägare, samtliga med olika bakgrunder inom byggbranschen, inledde de första diskussionerna om hur projekteringsfasen kunde effektiviseras. Oavsett infallsvinkel, storlek och typ av projekt, landade alltid svaret i att arkitekter och konstruktörer bör arbeta tillsammans mycket tätare och tidigare än vad de traditionellt gör.

Små- och medelstora fastighetsutvecklare målgruppen

Vår målgrupp är små- och medelstora fastighetsutvecklare samt byggbolag.

De senaste årens marknadssituation med rekordhöga fastighetspriser runt om i landet, men framför allt i Stockholmsregionen, kräver ett större byggekonomiskt tänk hos arkitekter än tidigare. Stockholm Hongkong AB bidrar med just detta och istället för att ducka har vi välkomnat denna situation som har utvecklat ett marknadsperspektiv i vår projektering.

Vi har efter ett flertal lyckade bostadsutvecklingsprojekt byggt upp en stor kompetens för att maximera projektvärden utan att tappa fokus på de arkitektoniska, estetiska och funktionella parametrarna.
Stockholm Hongkong AB har som ambition att bli en internationell arkitektbyrå med lokal spetskompetens.

Konstruktörerna och arkitekterna på Stockholm Hongkong AB konstruerar säkra, energieffektiva, hållbara och framför allt kostnadseffektiva byggnadskonstruktioner. Samtliga konstruktioner bemöts alltid på sitt unika sätt. Därav krävs en bred kompetens avseende material och mjukvara.

Kontakta oss om du behöver en arkitektbyrå i Stockholm


Om du behöver en arkitektbyrå i Stockholm, tveka inte att höra av dig. Vi nås på telefon 08-83 28 70 och via mail på info@stockholmhongkong.com. Välkommen till Stockholm Hongkong AB!